مهدی کروبی ۱۱ شهریور از حبس خانگی برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نامه‌ای سرگشاده نوشت و از آنها خواست به وظیفه نظارت بر مقام رهبری عمل کنند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در با انتشار پیامی در توییتر، مهدی کروبی را متهم کرده که تحت تأثیر اطرافیانش است. کدخدایی نوشته است: «متن روزهای اخیر منتسب به آقای کروبی یادآور بیانیه‌های ایشان در سال ۸۸ است. متن‌هایی که از آن ایشان نیست و ظاهراً برای او می‌نویسند همانند تصمیماتی که برای او می‌گیرند،‌ کاش ایشان از حصر فکری اطرافیان در می‌آمد، خودش فکر می‌کرد! خودش تصمیم می‌گرفت و خودش می‌نوشت.»