مرکز پژوهش‌‌های مجلس اعلام کرد که خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در تهران ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان در ماه است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر رقمی بیش از ۳ میلیون تومان در ماه تخمین زده شده. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیش‌بینی کرده که با توجه به سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در سال ۹۷ انتظار می‌رود افزایش هزینه‌ها در سال ۹۸ تداوم داشته باشد.