علی باغدار دلگشا مشاور استاندار خراسان رضوی در نشستی در دانشگاه فردوسی مشهد درباره ازدواج کودکان گفت: «در برخی از شهرستان‌های خراسان رضوی، مانند شهرستان زاوه، میانگین سن ازدواج دختران ۱۱ سال است.» به‌گفته او، بر اساس آمار سال ۹۶، ۶۳ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال سن در تهران ثبت شده است.