به نوشته روزنامه «اعتماد آنلاین» محمدجواد جمالی، نماینده فسا و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۵ آذر در دفاع از دخالت نظامیان در اقتصاد ایران گفت: «مفهوم صحبت‌های فرماندهان نظامی در خصوص اقتصاد کشور به این معناست که می‌توانیم کمک‌کننده خوبی برای دولت‌ها باشیم». جمالی با این حال از یادآوری این نکته هم غافل نماند که «عرف سیاسی و بین الملل و همچنین قانون» مانع از این است که نظامیان عهده‌دار مدیریت اقتصادی کشور شوند. محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران شنبه ۲ آذر با دفاع از حضور نظامیان و دخالت علی خامنه‌ای در مسائل اقتصادی گفته بود اقتصاد نیز باید هماهنگی موجود در حوزه سیاسی، امنیتی و دفاعی را پیدا کند و بسیاری از سبک‌های مدیریتی دنیا از حوزه نظامی الگو شده و وارد کسب و کار و سایر بخش‌ها شده است. محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران روز شنبه ۲ آذر با دفاع از حضور نظامیان و دخالت علی خامنه‌ای در مسائل اقتصادی گفته بود اقتصاد نیز باید هماهنگی موجود در حوزه سیاسی، امنیتی و دفاعی را پیدا کند و بسیاری از سبک‌های مدیریتی دنیا از حوزه نظامی الگو شده و وارد کسب و کار و سایر بخش‌ها شده است.