در ارتباط با تیراندازی مرگبار دوشنبه ۱۸ مارس / ۲۷ اسفند در شهر اوترخت هلند پلیس این کشور یک مظنون دیگر را بازداشت کرد. او مردی ۴۰ ساله از اوترخت است. جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده است. عامل اصلی این حمله گوکمن تانیش ۳۷ ساله ترک‌تبار است که بازداشت شده است. او صبح دوشنبه در جریان تیراندازی در تراموای شهر اوترخت دست‌کم ۳ نفر را کشت و ۵ نفر را مجروح کرد. پلیس انگیزه تروریستی در این اقدام را رد نکرده است. پیش از این، دو مظنون دیگر در ارتباط با این پرونده بازداشت و سپس آزاد شدند.