سازمان نظام پزشکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی با صدور بخشنامه مشترکی افرادی را که در حرفه پزشکی و دامپزشکی مشغول فعالیت هستند، ملزم به استفاده از کارتخوان کرده‌اند. غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و کارشناس ارشد حسابداری مالیاتی جمعه یکم شهریور درباره اختلافات سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام‌پزشکی به خبرنگار ایرنا گفت: «پزشکان هم مانند بقیه باید مالیات دهند. بخشی از پزشکان به نسبت اینکه قشر خاص و تحصیلکرده‌ای هستند، تاکنون پول ویزیت را نقد می‌گرفتند و مالیات نمی‌دادند. ظرفیت مالیاتی پزشکان کشور نزدیک هزار میلیارد تومان است اما بیشترین مالیاتی که پرداخته‌اند ۱۵۰ میلیارد تومان است.» سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی خواهان آموزش پزشکان برای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان شده است. دوانی در ادامه گفت‌وگو با ایرنا این نامه را شرم‌آور خواند: «چطور یک بقال در یک روستای دورافتاده می‌تواند دستگاه کارت‌خوان در بقالی‌اش نصب کند اما پزشکان نمی‌توانند و خواهان آموزش هستند. نظام‌پزشکی دنبال بهانه بهتری باشد.»