خبرگزاری روسی تاس اعلام کرد به‌دنبال وقوع انفجار در یک پایگاه نظامی در شمال غرب روسیه، سطح تشعشعات هسته‌ای بین ۴ تا ۱۶ برابر شده است. پنجشنبه ۸ اوت/ ۱۷ مرداد در یک پایگاه نظامی در شمال غرب روسیه که روی یک سکوی دریایی درآب‌های دریای سفید قرار دارد، یک آزمایش موشکی منجر به انفجار و کشته‌شدن ۷ تن شد. خبرگزاری رویترز به نقل از تاس نوشت براساس گزارش سازمان دولتی هواشناسی، پنج‌شنبه پس از این انفجار، سطح تشعشعات هسته‌ای در در شهر سورودویسنسک تا ۱۶ برابر افزایش پیدا کرده است. وزارت دفاع روسیه پنج‌شنبه اعلام کرده بود سطح رادیواکتیو هوا پس از این حادثه ثابت مانده و تشعشعات آزاد نشده. اما مقامات شهر سورودویسنسک گفته‌ بودند تغییر مختصری در این مورد به وجود آمده است. موسسه گرین‌پیس (Greenpeace) اما سطح آلودگی رادیو اکتیو را ۲۰ برابر اعلام کرده بود. وزارت دفاع روسیه پنج‌شنبه اعلام کرده بود سطح رادیواکتیو هوا پس از این حادثه ثابت مانده و تشعشعات آزاد نشده. اما مقامات شهر سورودویسنسک گفته‌ بودند تغییر مختصری در این مورد بوجود آمده است. موسسه گرین‌پیس (Greenpeace) اما سطح آلودگی رادیو اکتیو هوا ۲۰ برابر اعلام کرده بود.