شرکت خودروسازی بم از مجموعه شرکت‌های خودروسازان کرمان ۲۸ آبان ۸۵ کارگر را اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، این شرکت که سال ۱۳۸۱ در منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم تاسیس شد، از مهر امسال هر چند روز یک‌بار شماری از کارگران را اخراج کرده است. هادی شهسوار پور فرماندار بم اخراج کارگران شرکت خودروسازی بم را تائید کرده و گفته که طی دو ماه گذشته حدود ۲۰۰ کارگر «تعدیل شدند». او « تامین نشدن قطعات تولیدی و نوسانات نرخ ارز» را دلیل اخراج کارگران اعلام کرده و گفته که مدیران شرکت در نظر دارند ۱۵۰۰ کارگر را اخراج کنند. خروج شرکت‌های فرانسوی از ایران پس از بازگشت تحریم‌ها، صنعت خودروسازی ایران را با بحران روبرو کرده است، به گونه‌ای که انجمن‌های صنفی نسبت به بیکاری حداقل ۱۰۰ هزار کارگر این بخش هشدار دادند.