Share

رادیوی زمانه در آغاز محور فعالیت‌های “رادیو زمانه” بود که از مرداد ۱۳۸۵ خورشیدی (اوت ۲۰۰۶) برنامه خود را آغاز کرد. “بنیاد رسانه‌ای زمانه” عنوان کنونی “رادیو زمانه” است.

رادیو ابتدا از طریق ماهواره پخش می‌شد. پس از آن به صورت رادیوی آنلاین درآمد.

تحول در فضای رسانه‌ای و لزوم تمرکز بر روی سایت‌های زمانه (سایت اصلی زمانه، سایت انگلیسی زمانه، تریبون زمانه و آکادمی زمانه) ما را بر آن داشت که استریمینگ رادیو زمانه را متوقف کنیم. گزارش و گفت‌وگو در قالب صوتی همچنان در سایت زمانه عرضه خواهد شد.

Share