ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

۱۰ هزار هکتار زمین در ولایت #هرات زیر کشت مواد مخدر است

روزنامه ۸ صبح افغانستان صبح یکشنبه ۱۴ دی به نقل از مقامات محلی ولایت هرات در همسایگی ایران گزارش کرد:حدود ۸ تا ۱۰ هزار هکتار زمین در ۹ ولسوالی این ولایت زیر کشت مواد مخدر است. افغانستان بزرگ‌ترین مرکز کشت خشخاش در جهان به شمار می‌رود. به گفته مقام‌های دولتی در ایران بخش زیادی از تریاک کشت شده در افغانستان به ایران و از ایران به سایر کشورها «قاچاق» می‌شود. حکومت افغانستان در سال‌های اخیر برنامه‌های چندگانه‌ای برای کاهش کشت خشخاش به اجراء گذاشته است اما نتوانسته مانع ادامه کشت و تولید تریاک شود. در سال جاری خورشیدی تولید تریاک در افغانستان ۷ هزار تن برآورد می‌شود