ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ: ترامپ باعث وضعیت کنونی افغانستان شد

ولفگانگ آیشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در مصاحبه با دویچلندفونک دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا را مسئول اشغال مجدد افغانستان به دست طالبان و وضع کنونی این کشور دانست. آیشینگر گفت: «سقوط دولت افغانستان مدت‌ها قبل از روی کار آمدن بایدن و با توافقی که سال گذشته بین طالبان و دولت ترامپ به امضا رسید اتفاق افتاده بود. آن‌ها فقط می‌بایست منتظر فرصت مناسب می‌ماندند.» آیشینگر در ادامه این مصاحبه به تأکید گفت سخنان بایدن نشان می‌دهد برای رئیس جمهوری آمریکا روشن بوده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شکل منظم اتفاق نمی‌افتد، بلکه با تصاویری ناخوشایند و کثیف توام است. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در ادامه افزود چندان مطمئن نیست که این امر برای اروپایی‌ها به این شکل واضح بوده باشد.