ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

پنل نظرسنجی

پنل نظرسنجی ـ به ما بپیوندید

به ما بپیوندید

هر روزنامه‌نگار و تحلیل‌گری که بخواهد جامعه را درست بازنمایی کند، طبعاً مایل است دریابد چگونه می‌توان گرایش‌ها را تشخیص داد و وزن هر یک را تعیین کرد. به این منظور است که در کنار تفسیر سنجیده نوشتارها و گفتارها و امور واقع، به داده‌های نظرسنجی‌ها هم رجوع می‌شود. پنل نظرسنجی زمانه می‌خواهد با رجوع مستقیم به شما نگاه‌های مختلف‌تان را به مسئله‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازتاب دهد.

ما می‌خواهیم از شیوه نظرسنجی از طریق شبکه‌هایی چون توئیتر فراتر رویم و به این خاطر فرومی برای نظرسنجی گشوده‌ایم. امیدمان به این است که در رابطه با یک جامعه آماری قرار گیریم که آن حالت اتفاقی شبکه‌های اجتماعی را نداشته باشد. به این معنا که پرسنده و پاسخ‌دهنده در تراکنش سنجیده‌تری با هم قرار گیرند.

پنل نظرسنجی چیست؟

تازه‌ترین تحلیل