آئسیو نوس

در برزیل انتخابات سراسری برگزار می‌شود. برزیلی‌ها از گرانی و بیکاری رنج می‌برند. دیلما روسف از حزب کارگر پیشتاز...