آبیاری

گابریل کولینز- در ایران تعداد ۴۰ هزار تا ۵۰ هزار حلقه چاه حفر شده در دهه ۱۹۷۰ میلادی به...

سروش مدبری، يکی از مديران پيشين سازمان حفاظت از محيط‌زيست ايران می‌گويد آبياری زمين‌های زراعی تهران با آب...