آبیاری زمین های کشاورزی با فاضلاب تصفیه نشده

۶ هکتار سبزی آلوده به فاضلاب در همدان امحاء شد. این عملیات با حکم مقامات قضایی و با حضور...

آبیاری مزارع با فاضلاب شهری به مرز هشدار رسیده است. یک نماینده مجلس می‌گوید: سازمان محیط زیست تذکر مجلس...

مستندی درباره آبیاری مزارع با فاضلاب. فلزات سنگین و نیتریت و نیترات‌ها در فاضلاب سرطان‌زا هستند و خطرات...

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد استفاده از فاضلاب تصفیه‌نشده شهرها برای آبیاری محصولات کشاورزی ۵۰ درصد بیشتر از آن...