آب آشاميدنی

از ۱۲۴۰ شهر ایران، ۶۰۰ شهر با بحران آب آشامیدنی مواجه‌اند. همزمان روند کاهش بارش ادامه دارد و تا...

باوجود تاکید وزارت بهداشت بر سالم بودن آب تهران، کارشناسان مدیریت منابع آب می‌گویند این پرونده هنوز مختومه نیست...

رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران گفته است نیترات آب تهران بالاست و نباید از...

به گفته وزیر نیرو، اشتراک آب افراد پرمصرف ابتدا به صورت موقت و سپس در صورت عدم رعایت...

استاندار تهران می‌گوید به وزارت نیرو تذکر جدی داده شده است تا مراقب نیتراته شدن آب تهران باشد.

سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد چنان‌چه بر اثر کم آبی از آب چاه برای تامین آب آشامیدنی استفاده...

جایگاه ایران از نظر آلودگی هوا در رتبه ۱۰۵، از نظر شاخص‌های بهداشت وسلامتی در رتبه ۱۰۱ و از...

صدها تن از شهروندان شهرستان

تونل‌های «گلاب یک» و «گلاب دو» و بحران آب در ایران

شریف حسینی، نماینده اهواز در