آب آشامیدنی در برازجان

برداشت غیر مجاز آب در استان فارس، برازجان را با کمبود آب آشامیدنی مواجه کرده.معترضان خواهان استعفای مسئولان شدند.