آب آشامیدنی در خرمشهر

سرکوب، راه حل بحران آب نیست - کاری از اسد بیناخواهی #خرمشهر

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که شنبه ۹ تیر صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...

خط لوله غدیر، تنها منبع آب آشامیدنی خرمشهر و آبادان در منطقه هویزه شکسته. معترضان سبب شدند که نماز...