آب در خوزستان

مسئولان شرکت آب و نیرو و سد گتوند هیچگونه هشداری درباره افزایش تراز آب در این سد اعلام نکرده...

استاندار خوزستان نسبت به بحران سیل و مسائل انسانی پس از بحران ابراز نگرانی کرد.

رئیس اتاق بازرگانی آبادان می‌گوید به‌دلیل وضعیت محیط زیستی و شوری آب و بی‌تدبیری مسئولان، بحث مهاجرت حتی در...

عبدالله سامری، نماینده خرمشهر و مینوشهر در مجلس اعلام کرد که به دلیل شوری بیش از حد آب، آب‌بهای...