آب در کشاورزی

پرویز کردوانی در همایشی در سنندج گفته حالا دیگر جایی نداریم تا از آن آب انتقال دهیم، به جایی...

حیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا می‌گوید کاهش ندادن ۴۰ درصدی مصارف آب در بخش...

حمید رضایی - برای جبران بی‌آبی یک دشت باید به آن فرصت تجدید منابع داد، اما با نفوذ مقامات...

بیتا عادل‌خانی - بحران آب در ایران بالا گرفته اما وزارت نیرو و بخش کشاورزی اختلاف عمیقی در زمینه...