آب زاینده رود

زاینده‌رود، بزرگترین جریان آبی منطقه مرکزی ایران در سال‌های گذشته با پدیده خشکسالی مواجه شده است.

بحران مدیریت آبی کشور از اثرات مثبت بارندگی‌ها در تامین منابع آبی کاسته. صنایع و توسعه در بالادست و...

ورود پساب تصفیه‌خانه‌های غرب استان اصفهان به زاینده رود رنگ این رودخانه را تغییر داده است. آب رودخانه...

در نهمین روز بهار خروجی

پس از۲۰ روز زنده نگه داشتن زاینده‌رود به‌منظور تأمین آب کشت پاییزه کشاورزان اصفهان، رهاسازی آب از سد این...

شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود اعلام کرد با توجه با بارش‌ خوب در چهار ماه گذشته، آب سد...

در پی خشک شدن زاینده رود

تونل‌های «گلاب یک» و «گلاب دو» و بحران آب در ایران

بیژن روحانی - اختلاف بر سر آب زاینده رود بالا گرفته است. با آن که کمتر کسی می‌توانست تصور...