آب سدهای ایران

قاسم تقی‌زاده‌ خامسی، معاون وزیر نیرو جمهوری اسلامی گفت: «سرجمع حجم آب کل سدهای کشور تا ۱۶ فروردین نسبت...

ذخیره سد سفیدرود که تأمین‌کننده بخش عمده آب شرب و کشاورزی گیلان است به نصف کاهش پیدا کرده. مسئولان...

بارش‌های اخیر به تخریب برخی سدهای خاکی از جمله محمدآباد جهرم انجامید. وزیر نیرو اما می‌گوید در سدسازی ایران...

گزارش تصویری - خشکسالی‌های مداوم موجب کاهش آب دریاچه سدهای زیادی در خراسان جنوبی شده و برخی از آنها...

روحانی می‌گوید ایران از خیر «سد»‌هایش، این نماد "توسعه" گذشته است. اما چه سدی در قبال سدسازی پدید...

غلامرضا خوش خلق، معاون توانير اعلام کرد که توليد برق در اکثر نيروگاه‌های برق آبی ایران یا کاهش یافته...

حجم آب ۴۶ سد در ايران تا پايان هفته گذشته به کمتر از ۴۰ درصد ظرفيت مخزن اين سدها...