آتش‌بس اوکراین

روسیه و اوکراین در نشست چهارجانبه پاریس در مورد اقداماتی برای حل و فصل مناقشه در شرق اوکراین به...

اجلاس اوکراین قرار بود ۱۵ ژانویه در قزاقستان برگزار شود اما نشست برلین در فراهم کردن شرایط این دیدار...