آتش‌زدن قرآن

گرفتن زیر تابوت در عرف افغانستان کاری «مردانه» است اما زنان کنشگری که در مراسم تشییع پیکر فرخنده شرکت...

یکم: سی‌ام ماه مارس، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که یک جلد کتاب قرآن در کلیسایی در جنوب فلوریدای آمریکا...