آتش‌سوزی زمین‌های کشاورزی در عراق و سوریه

مصیبتی دیگر برای کشاورزان سوری: این بار نه جنگ، و نه خشکسالی، بلکه آتش‌های عمدی بود که محصولات آنها...