آتش جنگل

بیژن روحانی - در بزرگ‌ترین آتش‌سوزی هفته‌های اخیر، بخش وسیعی از جنگل‌های استهبان در استان فارس در آتش سوخت....

جنگل‌های کوهستان تودج استهبان سوخت

عصر روز ۲۵ تیرماه، بخشی

بیژن روحانی - به فهرست بلند بالای اتهامات گروه القاعده، یک اتهام زیست محیطی نیز اضافه شده است: جهاد...