آتش زدن بانک‌ها در اعتراض به گرانی بنزین

در برخی شهرهای نزدیک به تهران و استان البرز تخریب شعب بانکی وسیع بوده و بخشی از فعالیت بانکی...