آتش زدن برجام

«اگر برجام را پاره کنند، آن را آتش می‌زنیم.» در آستانه سال نو خورشیدی، سایت رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید...