آتش سوزی برج گرنفل لندن

تظاهرکنندگان پرشمار ضدریاضتی در لندن خواهان کناررفتن محافظه‌کاران از قدرت بودند. رهبر اپوزیسیون بریتانیا در جمع آنها گفت که...

شمار کسانی که در آتش‌سوزی اخیر در یک برج مسکونی در لندن، پایتخت بریتانیا کشته شده‌اند، یا کشته‌شده فرض...