آتش سوزی جنگل ها

۴۵ هکتار از جنگل‌ها و مراتع گیلان‌غرب در استان کرمانشاه و پنج هکتار از جنگل‌های سردشت در استان آذربایجان...

طی ۱۰ روز گذشته، مراتع گیلانغرب شش بار در آتش سوخته است که در اثر این آتش سوزی‌ها ۲۸...

با توجه به اين که منطقه بهشت کوه کرکی پلدختر زيستگاه گونه‌های نادر سنجاب است در اثر آتش سوزی،...