آتش سوزی درجنگل گلستان

انجمن‌های غیر دولتی از بی توجهی نسبت به آتش‌سوزی‌های مکرر در این پارک و اختصاص ندادن امکانات کافی به...

سازمان محیط زیست می‌گوید امکانات کافی و بالگرد برای حفاظت از جنگل‌ها ندارد، اما مجلس و جامعه جنگل‌بانی می‌گویند...

چند روز پس از خاموش شدن حریق بزرگ در جنگل‌های گلستان، این پارک ملی برای هفتمین بار طی دو...

افزایش آتش سوزی‌ها و نبودن امکانات اولیه مقابله با آتش در پارک‌های ملی، فراکسیون محیط زیست مجلس را به...

برای ششمین بار در دوماه اخیر جنگل گلستان آتش گرفته و تاکنون ۲۰۰ هکتار سوخته است. تنها راه...

آتش سوزی گسترده در پناه‌گاه حیات وحش میانکاله در شمال ایران عامل انسانی داشته و حتی ممکن است عمدی...

در بزرگ‌ترین آتش سوزی دهه اخیر، صدها هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش میانکاله ساعت‌ها در آتش سوخت.

آتش‌سوزی‌های پی در پی و مشکوک در روزهای اخیر بیش از ۴۰۰ هکتار از پارک ملی گلستان را سوزانده...