آتش سوزی در مجتمع های پتروشیمی ایران

دود غلیظی پتروشیمی بوعلی را فرا گرفته و گفته می‌شود حریق دقیقا در کنار مخزن قبلی که چندی پیش...

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در مراسمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از کشف ویروس‌های غیرفعال در برخی از...