آتش سوزی در کانادا

مقامات ایالت آلبرتا دستور تخلیه اجباری شهر فورت مک‌موری را اعلام کردند. بیش از هزار و ۶۰۰ خانه طعمه...