آتش نشانان بخش خصوصی

آتش‌نشانان که از طریق بخش خصوصی جذب آتش‌نشانی شده‌اند به "خصوصی سازی خدمات آتش نشانی در مشهد" معترضند و...