آثار حکیمی

گفت‌و گو با آثار حکیمی، فعال اجتماعی و از سازمانگران راهپیمایی خونین ۱۲ خررداد (۱۳۹۶) در کابل

شهزاده سمرقندی − این خبر پخش شده که ملاعمر، رهبر طالبان، ظاهرا دو سال پیش در گذشته است. در...

‌به دنبال ریزش بهمن در شمال افغانستان، ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. به گفته‌ مقامات محلی...

اعتراض‌ها به دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

با همسایگان؛ بخش سوم ویژه برنامه انتخابات افغانستان، گفت‌وگو با زینب محقق و آثار حکیمی، دو روزنامه‌نگار محلی

مروز چهارشنبه، ۲۶ تیرماه، ولی‌احمد طاهری، برادر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان در شهرک کاروخ...