آخوند

س. اقبال − زن از نظر حاج‌آقایی که روضه‌خوان و رئیس دادگاه خانواده است. دید چنین تیپی شاخص دید...

اکبر گنجی – مردم به آخوندها احترام گذاشته و کمکشان می‌کردند. اینک کتکشان می‌زنند. چرا چنین شده است؟

رئيس مرکز خدمات حوزه‌های علميه می‌گوید تنها ۱۰ درصد روحانيون و طلاب ايران در ادارات و سازمان‌ها و نهاد‌های...