آرای الکترال

کلینتون ۳۸ نفر «الکتور» از حزب جمهوری‌خواه لازم داشت که حاضر باشند به حزب پشت کنند. با اینکه یافتن...

رقابت ترامپ و کلینتون دوش به دوش شده است. واکنش ترامپ یا سفیدپوستان راست افراطی به شکست احتمالی جمهوریخواهان...