آرش ساد

درگذشت تقی روحانی، گوینده رادیو ایران، برگزاری چهارمین دوره جایزه شعر زنان، نمایش «آرش ساد» و درگذشت برت استرن،...

محمد رحمانیان نمایش "آرش ساد" را که تلفیقی از برخوانی «آرش» بهرام بیضایی و «ماراساد»، نوشته پتر وایس است،...