آزادسازی تکریت

نخست‌وزیر عراق در تکریت گفت هر سانتی‌متر از خاک عراق را که در دست نیروهای داعش است آزاد خواهند...

این مهم‌ترین موفقیت نیروهای عراقی در یک ماه گذشته و مهم‌ترین عملیات علیه نیروهای «دولت اسلامی» (داعش) بوده است.