آزاده دواچی

آزاده دواچی -استراتژی‌های کمپینی در فضای مجازی در هر کشوری متفاوت است اما چند استراتژی خاص در تجربه‌ کمپین‌های...

 آیا مبارزه با حجاب اجباری یک ضرورت است؟ آیا حجاب یک امر سیاسی است؟ آیا حرکت دختران انقلاب تمام...

آزاده دواچی - اگر حتی بشود از همین فضا، اندک تاثیری بر وضعیت زنان گذاشت، می‌توان در شرایط امروز...

نسیم روشنایی - به جای درونی کردن و سرسپردن به خشونت‌هایی که به خاطر زن بودن بر ما می‌رود،...

نگاه به تن زنان به عنوان بخشی از هویت زنان که باید سرپوش گذاشته شود در بسیاری از...

آزاده دواچی- در سال‌های گذشته زنان در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا به حذف سیستماتیک تبعیض علیه زنان در...

آزاده دواچی – سهراب رحیمی در مجموعه «رسم هندسی مالیخولیا» یک شاعر یکسر تبعیدی‌ست. او از کلیشه‌های جنسیتی...

آزاده دواچی- آمار خیانت در رابطه زناشویی در سراسر جهان بالا رفته است. در ایران هم الگوی خیانت از...

آزاده دواچی - به نظر می رسد هرچقدر مشارکت سیاسی زنان بیشتر شود، شانس مبارزه ی علیه خشونت نیز...

آزاده دواچی - به نظر می‌رسد که در قوانین تبعیض آمیز، زن بودن بهانه‌ای برای اعمال محدودیت و وضع...

آزاده دواچی - سیاست‌های پشت پرده‌ این تصاویر و پخش برنامه‌های ضد زن چیست؟

آزاده دواچی - آیا توافق هسته ای اخیر می‌تواند بر زندگی کنونی زنان ایرانی تأثیر مثبتی بگذارد؟

آزاده دواچی - باید از آقایان پرسید که آیا دغدغه ی اصلی نظام در ایران، سخت گیری نسبت به...