آزادی اطلاعات

شرکت ایران‌سل کاربران ایرانی را وادار کرده برای استفاده از سایت‌های خارج از ایران و فیلترشکن‌ها هزینه بیشتری بپردازند....

هشت فعال فیس‌بوکی به اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین...

رئيس‌جمهور ایران حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را يک حق شهروندی دانست. وی افزوده برخورد با ماهواره شبيه...