آزادی اطلاع رسانی

ایران، عربستان سعودی، ویتنام و چین به صورت ویژه از دو ابزار سانسور استفاده می‌کنند: زندان و آزار...

مسئول میز افغانستان و ایران گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی مطبوعات و اطلاع‌رسانی در جهان را به طور کلی...

گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید ایران یکی از سرکوب‌گرترین کشورهای جهان برای روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران است. مهار حکومتی خبرها...

بر اساس گزارش آزادی رسانه‌های سال ۲۰۱۸ ایران هیچگاه رده‌های آخر جدول را ترک نکرده. رضا معینی می‌گوید...

ایران در رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان رتبه ۱۶۵ را به دست آورده. گزارشگران بدون مرز می‌گویند رهبر جمهوری...

آزادی اطلاع‌رسانی در سراسر جهان همچنان تهدید می‌شود. آزادترین رسانه‌ها متعلق به نروژ است و ایران تنها به...

سازمان گزارشگران بدون مرز همزمان با سفر حسن روحانی به نیویورک، در بیانیه‌ای سانسور و سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در...

علی محمد اسلام پور، سردبير نشريه نوای وقت و فرزاد پورمرادی مدير سايت خبری «کرمانشاه پست» به شعبه سوم...