آزادی بیان در آمریکا

مسئولان کاخ سفید از ورود هفت رسانه به یک کنفرانس مطبوعاتی ممانعت به عمل آوردند. این رسانه‌ها عبارت...