آزادی خرمشهر

یونس عساکره، دستفروش ۳۴ ساله خرمشهری، با ۷۰ درصد سوختگی، در شرايط جسمی وخیمی به سر می‌برد.

۳۰ سال گذشت، خرمشهر هنوز بوی باروت می‌دهد و مردمان این شهر هنوز در انتظار بازسازی این شهراند.

لیدا حسینی‌نژاد - امروز سوم خرداد ۱۳۹۱، سی‌امین سالروز آزادی خرمشهر است. این شهر که در محل تلاقی رودخانه‌های...