آزادی کوهنوردان آمریکایی

سرانجام حکم آزادی شين بائر و جاشوا فتال، دو کوهنورد آمریکایی روز چهارشنبه 21 سپتامبر صادر و پس...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰