آزادی رسانه ها

«ویرایش ۲۰۲۰ رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها» می‌گوید همه‌گیری ویروس به گرفتاری‌های روزنامه‌نگاران افزوده شده و حق دسترسی به اطلاعات...

مسئول میز افغانستان و ایران گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی مطبوعات و اطلاع‌رسانی در جهان را به طور کلی...

انتشار شرح حال یک بازداشتی ۲۴ ساعته در روزنامه قانون، خشم سازمان زندان‌ها و دادستان تهران را برانگیخته و...

یک مرکز جدید به‌منظور دفاع از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در اروپا روز چهارشنبه ۲۴ ژوئن / ۳ تیر...