آزار جنسی دانش آموزان

به دنبال انتشار خبری مبنی بر #تجاوز به تعدادی دانش آموز در مدرسه‌ای در ناحیه ۴ آموزش و پرورش...

غلامرضا منصوری، سرپرست دادسرای ارشاد در پیوند با پرونده #آزار_جنسی دانش‌آموزان مدرسه معین در غرب تهران توسط ناظم مدرسه...

رئيس کميته آموزش و پرورش مجلس ايران با اشاره به پرونده تعرض جنسی ناظم به دانش‌آموزان در مدرسه‌ای درغرب...

حميدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش ‌و پرورش ايران، تأييد کرده که در دو مدرسه تهران شماری...