آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی

آزار‌ و اذیت آنلاین که تا پیش از عصر اینترنت وجود نداشت امروزه چنان فراگیر و رایج است که...

بر اساس پژوهشی که سازمان عفو بین الملل بر روی بیش از ۴ هزار زن در ۸ کشور انجام...