آزار جنسی زنان

با گذشت یک سال از کمپین «می‌تو» هنوز درک مردان از آزارهای جنسی زنان محدود است. مردان دانمارکی، هلندی...

در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۲۱ هزار مورد آزار جنسی در اسرائیل گزارش شده اما پرونده ۸۴ درصد آنها...

ویدیویی که از سوءاستفاده جنسی یک افسر ارتش افغانستان منتشر شده، به حقوق زنان شاغل در افغانستان دامن زده:...

کمیته امداد امام خمینی قرار است به نیازهای اقتصادی نیازمندان برسد اما برخی از کارمندانش از نیاز مالی زنان...

دولت استرالیا یک بار دیگر آزار روشمند پناهجویان در کمپ‌های نائورو را انکار کرد. پیتر داتون، وزیر مهاجرت...

روزنامه گاردین مدارکی به نام «پرونده نائورو» منتشر کرده که از آزار جنسی گسترده کودکانی خبر می‌دهد که در...

اگر زن هستید و در ایران در نهادها و ادارات دولتی یا خصوصی کار کرده‌اید، برای ما از تجربه‌های...

زنان دو برابر مردان با آزار جنسی در محل کار مواجه می‌شوند و اغلب سکوت می‌کنند. مهم‌ترین دلیل سکوت...

وزیر دادگستری آلمان می‌گوید نمی‌توان وقایع شب سال نو در کلن را به کل پناهجویان ربط داد، اما به...