آزار جنسی کودکان و زنان در کمپ‌های پناهندگی استرالیا

والدینی که قبلا با پشتوانه تحقیقات دانشگاهی و گفته‌های متخصصان محدودیت‌هایی برای استفاده فرزندانشان از فناوری‌های دیجیتال در نظر...

دولت استرالیا یک بار دیگر آزار روشمند پناهجویان در کمپ‌های نائورو را انکار کرد. پیتر داتون، وزیر مهاجرت...

روزنامه گاردین مدارکی به نام «پرونده نائورو» منتشر کرده که از آزار جنسی گسترده کودکانی خبر می‌دهد که در...